Auteur
3advokattilbud
26 Jul 2021 - 17:43:33
11 Posts
Pernille Lydiksen, Køge: Vores husstand fandt let 3 smagfulde forsikringstilbud og besluttede os for til at arbejde på opgaven "ulykkesforsikring" i Køge. Jeg vil varmt give thumps up til 3forsikringstilbud.dk. Uanset hvor for eksempel i region Midtjylland du er bosiddende, kan vi hjælpe dig med 3 gode forsikringstilbud. Bestil straks den fedeste pris på enhver forsikringssag opgave her - endvidere med overraskende god besparelse.

Billig forsikring med 3 gratis tilbud

Folkepension
Alle har ret til folkepension fra det fyldte 65. år. Som følge af de senere års reformer tilbud bliver pensionsalderen gradvist forhøjet til 67 år i perioden 2019 - 2022. Forudsætningen for at kunne få folkepension er udover alderskriteriet, at man har dansk indfødsret, eller at man har fast bopæl tilbud her i landet eller har haft fast bopæl i Danmark i mindst 3 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Som nævnt ovenfor kan pensionsalderen blive sat yderligere op, hvis den generelle levealder i landet forøges.

De ovennævnte ydelser er ikke store, men giver muligheden for at opretholde en vis levestandard. De fleste har derfor behov for at supplere disse ydelser gennem private forsikringsordninger. Vedrørende størrelsen af ydelserne henvises til publikationen “Sociale ydelser ", der udgives af Forsikring & Pension. En formue består typisk af finansielle aktiver i form af indestående på bankkonti og en beholdning af obligationer eller aktier og af materielle aktiver i form af værdien af hus eller sommerhus. De finansielle aktiver giver en indtægt via renten fra bankindestående og udbytte fra aktier. Indtægten fra de ovennævnte kilder går dog ikke ubeskåret til husstanden. Som vist ovenfor i figur 3 lægger skattevæsenet som bekendt sin klamme hånd på en del af denne.

For at kunne forstå danskernes økonomi og rådgive om valg af pensionsordninger er det derfor nødvendigt at kende principperne i den danske personbeskatning, også kaldet den direkte beskatning. Personbeskatningen er progressiv, hvilket betyder, at jo mere en person tjener, desto mere skal denne betale i skat både procentmæssigt og i gennemsnit. Statens skattesatser ligger fast, mens de øvrige satser besluttes for et år ad gangen af kommunerne. Inden beregningen af indkomstskatten skal der betales 8 % i arbejdsmarkedsbidrag. Skattesystemet sætter imidlertid et loft over den skat, man maksimalt skal betale, nemlig 51,7 % eksklusiv kirkeskat og arbejdsmarkedsbidrag på 8 % af den sidst tjente krone.

up
Powered by Phedio v3.6 © dew
Contacter l'administrateur - 4.4 ms